-->
نتایج مسابقات لیگ برتر بدمینتون آقایان هفته سوم مشخص شد

نتایج مسابقات لیگ برتر بدمینتون آقایان هفته سوم مشخص شد

مسابقات لیگ برتر آقایان دور رفت هفته سوم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در روز 3 مهر در شهر های زنجان ، یزد ، قم برگزار شد .به گزارش روابط عمومی فدراسیون، در این مسابقات 6 تیم با هم به رقابت پرداختند که نتایج ذیل بدست امد .صنایع اردکان 4 – 1 دانشگاه یزدذوب روی صبای...
نتایج مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان هفته سوم مشخص شد

نتایج مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان هفته سوم مشخص شد

مسابقات لیگ برتر بانوان دور رفت هفته سوم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در شهر های تبریز و شاهرود برگزار شد .به گزارش روابط عمومی فدراسیون، در این مسابقات 4 تیم با هم به رقابت پرداختند که نتایج ذیل بدست امدذوب روی صبا صنعت زنجان 1 – 4 شهرداری شاهرودکشت و صنعت میلاد...
نتایج مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان هفته دوم مشخص شد

نتایج مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان هفته دوم مشخص شد

مسابقات لیگ برتر بانوان دور رفت هفته دوم در روز 27 شهریور در شهر های زنجان و شاهرود برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فدراسیون در این مسابقات 4 تیم با هم به رقابت پرداختند که نتایج ذیل بدست امدآکادمی ایران زمین ۳ ۲ شهرداری شاهرودکشت و صنعت میلاد آریس تبریز ۳ ۲ ذوب روی...
نتایج مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان هفته سوم مشخص شد

نتایج مسابقات لیگ برتر بدمینتون آقایان هفته دوم مشخص شد

مسابقات لیگ برتر آقایان دور رفت هفته دوم در روز27 شهریور در شهر های اصفهان ، یزد ، اردکان برگزار شد .به گزارش روابط عمومی فدراسیون در این مسابقات 6 تیم با هم به رقابت پرداختند که نتایج ذیل بدست امد .خاتم اردکان 2 3 شهرداری شهر بابکذوب روی صبای زنجان 1 4دانشگاه یزدرعد...
نتایج مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان هفته دوم مشخص شد

نتایج مسابقات لیگ برتر بدمینتون آقایان هفته اول مشخص شد

مسابقات لیگ برتر آقایان دور رفت هفته اول در روز 20 شهریور در شهر های قم ، زنجان ، کرمان برگزار شد .به گزارش روابط عمومی فدارسیون در این مسابقات 6 تیم با هم به رقابت پرداختند که نتایج ذیل بدست امد .رعد پدافند هوایی قم  ...
نتایج مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان هفته سوم مشخص شد

نتایج مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان هفته اول مشخص شد

مسابقات لیگ برتر بانوان دور رفت هفته اول در روز 20 شهریور در شهر های تهران و مشهد برگزار شد .به گزارش روابط عمومی فدارسیون در این مسابقات 4 تیم با هم به رقابت پرداختند که نتایج ذیل بدست امد .شهید فخار مشهد  1        4  شهرداری شاهرود آکادمی ایران زمین تهران  4...