-->

اخبار پارابدمینتون

نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور پارابدمینتون اقایان مشخص شدند

نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور پارابدمینتون اقایان مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون اولین دوره مسابقات پارا بدمینتون اقايان در روزهای نهم و دهم مرداد ماه جاری با شرکت48 بازيكن در تهران برگزار شد که با شناخت نفرات برتر در 6 کلاس به پایان رسید. در این رقابتها بازیکنان در کلاسهای ( WH1 – WH2 – SL3 – SL4 – SU5 – SS6...

قهرمانان اولین دوره قهرمانی کشور پارابدمینتون بانوان شناخته شدند

قهرمانان اولین دوره قهرمانی کشور پارابدمینتون بانوان شناخته شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون اولین دوره مسابقات پارا بدمینتون بانوان در روزهای نهم و دهم مرداد ماه جاری با شرکت استان‌های مختلف در تهران برگزار شد که با شناخت نفرات برتر در 6 کلاس به پایان رسید. در این رقابتها بازیکنان در کلاسهای ( WH1 - WH2 - SL3 - SL4 -...