-->

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

آیین نامه و مقررات مسابقات باشگاهی بدمینتون سال 1399

آیین نامه کمیته آموزش

آئین نامه جرائم (بروزرسانی:تیر98)

شرایط سنی مسابقات سال 1398

سیستم امتیازدهی مسابقات رنکینگ کشوری (بروزرسانی:تیر98)