جداول لیگ آقایان و بانوان

رتبه‌بندی لیگ برتر آقایان 1400 / جام خلیج فارس

رتبهنام باشگاهتعداد مسابقه تیمیتعداد برد تیمیتعداد باخت تیمیتعداد بازی برندهتعداد بازی بازندهتعداد گیم برندهتعداد گیم بازندهتعداد پوئن کسب شدهتعداد پوئن واگذار شده
1چادر ملو اردکان330123259665563
2شهرداری شهر بابک3301142311664595
3رعد پدافند هوایی قم321961914597532
4نماینده اراک312871914597532
5نماینده سیستان و بلوچستان312781618596600
6توس مسیر مشهد312781719597653
7دانشگاه یزد3125101123603658
8پروتئین 99 البرز303114929626745
تیم اولزمان و نتیجهتیم دوم
رعد پدافند هوایی قم1400/07/01
16:00
نماینده سیستان و بلوچستاناول
پروتئین 99 البرز1400/07/01
16:00
دانشگاه یزداول
چادرملو اردکان1400/07/01
16:00
توس مسیر مشهداول
شهرداری شهربابک1400/07/01
16:00
نماینده اراکاول
توس مسیر مشهد1400/07/08
16:00
پروتئین 99 البرزدوم
دانشگاه یزد1400/07/08
16:00
شهرداری شهربابکدوم
نماینده سیستان و بلوچستان1400/07/08
16:00
چادرملو اردکاندوم
نماینده اراک1400/07/08
16:00
رعد پدافند هوایی قمدوم

رتبه‌بندی لیگ برتر بانوان1400 / جام ولایت

رتبهنام باشگاهتعداد مسابقه تیمیتعداد برد تیمیتعداد باخت تیمیتعداد بازی برندهتعداد بازی بازندهتعداد گیم برندهتعداد گیم بازندهتعداد پوئن کسب شدهتعداد پوئن واگذار شده
1نویان تهران3301052013622598
2میلاد تبریز220100203479368
3مس شهربابک312691418582578
4پروتئین 99 البرز20228616385435
5شهید فخار مشهد20228616331420
تیم اولزمان و نتیجهتیم دوم
میلاد تبریززمان بازی 1400/07/01
ساعت 15
پروتئین 99 البرزاول
نویان تهرانزمان بازی 1400/07/01
ساعت 15
مس شهربابکاول
مس شهربابکزمان بازی 1400/07/08
ساعت 15
شهید فخار مشهددوم
پروتئین 99 البرززمان بازی 1400/07/08
ساعت 15
نویان تهراندوم