جداول لیگ آقایان و بانوان

رتبه‌بندی لیگ برتر آقایان 1400 / جام خلیج فارس

رتبهنام باشگاهتعداد مسابقه تیمیتعداد برد تیمیتعداد باخت تیمیتعداد بازی برندهتعداد بازی بازندهتعداد گیم برندهتعداد گیم بازندهتعداد پوئن کسب شدهتعداد پوئن واگذار شده
1شهرداری شهر بابک8803010643318881701
2چادر ملو اردکان8532416533917111597
3رعد پدافند هوایی قم8532317513916631522
4نماینده سیستان و بلوچستان8532317514116811590
5نماینده اراک8442020484717271762
6توس مسیر مشهد8351921494817191763
7دانشگاه یزد8171426325715561669
8پروتئین 99 البرز817733267015501891
تیم اولزمان و نتیجهتیم دوم
رعد پدافند هوایی قم1400/07/01
16:00
نماینده سیستان و بلوچستاناول
پروتئین 99 البرز1400/07/01
16:00
دانشگاه یزداول
چادرملو اردکان1400/07/01
16:00
توس مسیر مشهداول
شهرداری شهربابک1400/07/01
16:00
نماینده اراکاول
توس مسیر مشهد1400/07/08
16:00
پروتئین 99 البرزدوم
دانشگاه یزد1400/07/08
16:00
شهرداری شهربابکدوم
نماینده سیستان و بلوچستان1400/07/08
16:00
چادرملو اردکاندوم
نماینده اراک1400/07/08
16:00
رعد پدافند هوایی قمدوم

رتبه‌بندی لیگ برتر بانوان1400 / جام ولایت

رتبهنام باشگاهتعداد مسابقه تیمیتعداد برد تیمیتعداد باخت تیمیتعداد بازی برندهتعداد بازی بازندهتعداد گیم برندهتعداد گیم بازندهتعداد پوئن کسب شدهتعداد پوئن واگذار شده
1میلاد تبریز54120536231196965
2نویان تهران5411510332510571049
3مس شهر بابک532121328291000984
4پروتئین 99 البرز5141015302810221039
5شهید فخار مشهد4043171234673911
تیم اولزمان و نتیجهتیم دوم
میلاد تبریززمان بازی 1400/07/01
ساعت 15
پروتئین 99 البرزاول
نویان تهرانزمان بازی 1400/07/01
ساعت 15
مس شهربابکاول
مس شهربابکزمان بازی 1400/07/08
ساعت 15
شهید فخار مشهددوم
پروتئین 99 البرززمان بازی 1400/07/08
ساعت 15
نویان تهراندوم