-->

اولین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون بدمینتون در روز سه شنبه 24 فروردین ماه رأس ساعت 9 صبح بصورت آنلاین به ریاست دکتر محمدرضاپوریا رئیس فدراسیون و با حضور اعضاء هیئت رئیسه فدراسیون تشکیل گردید .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، دستور جلسه به شرح ذیل می باشد .

1.  بررسی برنامه های فدراسیون با توجه به شرایط کنونی

2. بررسی اعزام ها، اردوها، مسابقات و موارد مالی

3. ارائه برنامه جهت رشد و توسعه بدمینتون در سراسر کشور

4. ارائه راهکار و نظرات اعضای هیت رئیسه جهت تهیه اقلام ورزشی مورد نیاز فدراسیون

5. بررسی اهداء جوایز به قهرمانان ملی و پرداخت پاداش به کارکنان

6. بررسی قرارداد کارکنان بیمه ای و غیر بیمه ای فدراسیون و افزایش حقوق در سالجاری

لازم به ذکر است ، در پایان جلسه آنلاین اعضای هیات رئیسه نقطه نظرات خود را اعلام نمودند که مصوبات این جلسه نیز مورد تایید اعضاء هیات رئیسه قرار گرفت .