-->

طی حکمی از سوی آقای دکتر محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون ، دکتر حمید رضا محمدی  بعنوان عضو کمیته پزشکی این فدراسیون به شرح حکم ذیل منصوب گردید .

جناب آقای دکتر حمیدرضا محمدی

باسلام ؛

          احتراماً ، با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی در عرصه مدیریت ورزشی و عرصه پزشکی  و ورزش بدمینتون، شما بعنوان “عضو کمیته پزشکی فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران” منصوب می­گردید.

امید است ضمن هماهنگی با رئیس کمیته پزشکی و مسئولین فدراسیون در راستای حفظ سلامت و تندرستی ورزشکاران  تلاش نمایید.

سلامتی جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم .  

لازم به ذکر است ،دکتر حمید رضا محمدی در حال حاضر رئیس هیات شهرستان خمین نیز می باشد .