میزبانی کوالالامپور از هیئت رئیسه آسیا

  • اخبار مهم - مسئولین فدراسیون - ویژه
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون کوالالامپور پس از میزبانی از مجمع جهانی بدمینتون، میزبان اعضای هیئت رئیسه بدمینتون بود.
این جلسه با حضور آقای کیم ریاست فدراسیون بدمینتون آسیا، دبیر کل، خزانه دار ،نواب رئیس و روسای کمیته ها، اعضای هیئت رئیسه برگزار شد.
در ابتدا آقای کیم به معرفی اعضای هیئت رئیسه، رئیس کمیته ها و نواب رئیس پرداختند، که دکتر پوریا به عنوان نائب رئیس آسیا و دکتر مددی به عنوان رئیس کمیته بانوان و برابری جنسیتی در این جلسه نیز حضور داشتند.
سپس هر یک از روسای کمیته ها برنامه های پیش روی کمیته خود را ارائه دادند. دکتر مددی ریاست کمیته بانوان و برابری جنسیتی آسیا گزارشی از برنامه ریزی های صورت گرفته برای بانوان بیان کردند.
موارد کمیته ها و مباحث مالی مورد تصویب هیئت رئیسه قرار گرفت.
و آقای پل اریک ریاست فدراسیون جهانی بدمینتون به مدت ده دقیقه در جلسه هیئت رئیسه آسیا حضور یافت.
لازم به ذکر است در حاشیه جلسه دکتر پوریا دقایقی با آقای کیم به مذاکره پرداختند و قول حضورر ایشان در مسابقات بین المللی فجر را از ریاست بدمینتون آسیا گرفتند.
همچنین مقرر شد روسای کمیته ها با هماهنگی دبیرکل، اعضای خود را به زودی معرفی نمایند. که دکتر پوریا اعلام کردند پیشنهاد عضویت یک یا دو فرد دیگر از بدمینتون ایران را در کمیته هامطرح کردند و ابراز امیدواری کردند ایران در کمیته های آسیا بتواند یک یا دو عضو دیگر داشته باشد.