رئیس و اعضای کمیته استعدادیابی فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند

  • اخبار مهم - استانی - کمیته استعدادیابی - مسئولان کمیته ها - ویژه
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون طی احکامی جداگانه از سوی دکتر پوریا ریاست فدراسیون بدمینتون رئیس و اعضای کمیته استعدادیابی فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند. 1_  جناب آقای علی شاه حسینی (رئیس) 2_ جناب آقای علیرضا اشرفی(عضو) 3_جناب آقای مجید زرچی (عضو) 4_سرکار خانم نکیسا سلطانی (عضو) 5_ سرکار خانم نگین امیری پور (عضو) 6_ سرکار خانم اشرف السادات رضوی (عضو) 7_ جناب آقای امید کرمی (عضو)