-->
منیژه سیاه بعنوان مربی تیم ملی پارابدمینتون بانوان منصوب شد

منیژه سیاه بعنوان مربی تیم ملی پارابدمینتون بانوان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون ، خانم منیژه سیاه بعنوان مربی تیم پارابدمینتون بانوان ایران منصوب گردید.  حکم صادره از سوی دکتر پوریا به شرح ذیل می باشد سرکار خانم منیژه سیاه باسلام؛ ضمن اظهار تشکر از زحمات جنابعالی ، با توجه به تجربه و...
دکتر حمید رضا محمدی بعنوان عضو کمیته پزشکی فدراسیون بدمینتون منصوب شد

دکتر حمید رضا محمدی بعنوان عضو کمیته پزشکی فدراسیون بدمینتون منصوب شد

طی حکمی از سوی آقای دکتر محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون ، دکتر حمید رضا محمدی  بعنوان عضو کمیته پزشکی این فدراسیون به شرح حکم ذیل منصوب گردید . جناب آقای دکتر حمیدرضا محمدی باسلام ؛           احتراماً ، با توجه به...