-->
محمد رضا ابوقداره بعنوان مسئول کمیته ورزش روستا فدراسیون  بدمینتون منصوب شد

محمد رضا ابوقداره بعنوان مسئول کمیته ورزش روستا فدراسیون بدمینتون منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر پوریا ریاست فدراسیون بدمینتون محمد رضا ابوقداره رئیس اسبق هیت بدمینتون ایلام و نایب رئیس کمیته فضای باز به عنوان مسئول کمیته ورزش روستا فدراسیون بدمینتون به شرح حکم ذیل منصوب گردید.، جناب آقای محمد رضا ابوقداره باسلام؛ احتراماٌ، با توجه به تخصص و...
رئیس و اعضاء کمیته استعداد یابی فدراسیون بدمینتون منصوب شدند

رئیس و اعضاء کمیته استعداد یابی فدراسیون بدمینتون منصوب شدند

طی حکمی از سوی دکتر پوریا ریاست فدراسیون بدمینتون آقای محمود انصاری  پیسکسوت بدمینتون کشور ، با سابقه بیش از 20 سال مربیگری و سر مربیگری تیم ملی بدمینتون ، رئیس هیت بدمینتون زنجان و عضو کمیته فنی به عنوان رئیس کمیته استعداد یابی فدراسیون بدمینتون منصوب شد ....
رئیس و اعضاء کمیته فضای باز فدراسیون بدمینتون منصوب شدند

رئیس و اعضاء کمیته فضای باز فدراسیون بدمینتون منصوب شدند

طی حکمی از سوی دکتر پوریا ریاست فدراسیون بدمینتون آقای مهدی امیرفخریان به عنوان رئیس کمیته فضای باز فدراسیون بدمینتون منصوب شد .     اعضای کمیته فضای باز : آقای مهدی امیرفخریان( رئیس) آقای مهندس مصطفی خادم ( عضو و مسئول فضای ساحلی) آقای ابراهیم راضی(عضو...
رئیس و اعضاء کمیته تحقیقات و پژوهش فدراسیون بدمینتون منصوب شدند

رئیس و اعضاء کمیته تحقیقات و پژوهش فدراسیون بدمینتون منصوب شدند

طی حکمی از سوی دکتر پوریا ریاست فدراسیون بدمینتون آقای دکتر مهدی انوری به عنوان رئیس کمیته تحقیقات و پژوهش فدراسیون بدمینتون منصوب شد . به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، اعضاء کمیته تحقیقات و پژوهش عبارتند از : 1. جناب آقای دکتر مهدی انوری (رئیس) 2. جناب آقای...
رئیس و اعضاء کمیته آموزش فدراسیون بدمینتون منصوب شدند

رئیس و اعضاء کمیته آموزش فدراسیون بدمینتون منصوب شدند

طی حکمی از سوی دکتر پوریا ریاست فدراسیون بدمینتون دکترمهتا اسکندر نژاد به عنوان رئیس کمیته آموزش فدراسیون بدمینتون منصوب شد . به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، اعضاء کمیته آموزش عبارتند از : 1. سرکار خانم دکتر مهتا اسکندر نژاد (رئیس) 2. سرکار خانم فروغ لنگری...
رئیس و اعضاء کمیته داوران فدراسیون بدمینتون منصوب شدند

رئیس و اعضاء کمیته داوران فدراسیون بدمینتون منصوب شدند

طی حکمی از سوی دکتر پوریا ریاست فدراسیون بدمینتون آقای علی رضا الهاکی به عنوان رئیس کمیته داوران فدراسیون بدمینتون منصوب شد . به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، اعضاء کمیته داوران عبارتند از : 1. جناب آقای علی رضا الهاکی (رئیس) 2. جناب آقای رضا روشن امید (دبیر)...