آغاز برترین های بدمینتون رنکینگ بانوان در زنجان

  • اخبار مهم - برجسته‌شده
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، رقابت های برترین های رنکینگ بدمینتون بانوان از روز سه شنبه 5 ی ماه در شهرستان زنجان آغاز شد.

دیروز دوشنبه چهارم دی ماه زمان ورود بازیکنان جدول مقدماتی تعیین شده بود.

مسابقات یک نفره ابتدا در جدول مقدماتی به صورت دوره ای و با حضور 16 ورزشکار در چهار گروه چهارتایی برگزار می شود و نفر اول هر گروه به جدول اصلی راه پیدا می کند.

جدول اصلی مسابقات یک نفره با حضور 16 ورزشکار در مرحله نخست به صورت دوره ای در چهار گروه چهارتایی برگزار می شود که از هر گروه دو ورزشکار به مرحله بعد صعود می کنند که مراحل بعدی به صورت حذفی طبق جدول 8 تایی حذفی مصوب فدراسیون برگزار می شود. مسابقات دو نفره هم به این صورت است که ابتدادر جدول مقدماتی به صورت دوره ای هشت تیم دو نفره در دو گروه چهارتایی حضور دارند و تیم اول هر گروه به جدول اصلی راه پیدا می کند.

جدول اصلی مسابقات دو نفره هم با حضور هشت تیم دو نفره و در مرحله اول به صورت دوره ای در دو گروه چهارتایی برگزار می شود که از هر گروه دو تیم دو نفره به مرحله بعد صعود می کنند و در نهایت در مرحله نیمه نهایی به صورت ضربدری با یکدیگر رقابت می کنند.

آکادمی بدمینتون زنجان میزبان این رقابت هاست.