جدول رتبه بندی رنکینگ

  • خانه
  • جدول رتبه بندی رنکینگ

رنکینگ بزرگسالان آقایان / یکنفره

دانلود فایل- بروزرسانی آذر ماه 

رنکینگ بزرگسالان آقایان / دونفره

دانلود فایل- بروزرسانی آذر ماه 

رنکینگ بزرگسالان بانوان / یکنفره

دانلود فایل- بروزرسانی آذر ماه 

رنکینگ بزرگسالان بانوان / دونفره

دانلود فایل- بروزرسانی آذر ماه 

رنکینگ بزرگسالان آقایان / یکنفره

دیف استان نام و نام خانوادگی مرحله دوم سال 97 زنجان امتیاز مرحله سوم سال 97 گنبدکاووس امتیاز مرحله اول سال 98 اراک امتیاز مرحله دوم سال 98 قم امتیاز مرحله سوم سال 98 یزد امتیاز جمع کل امتیازها رتبه کل
1 همدان امیر جباری یک چهارم 137 دوم 213 اول 250 یک هشتم 92 اول 250 942 1
2 زنجان سروش اسکندری دوم 213 اول 250 دوم 213 اول 250 غ 0 926 2
3 کردستان مهران شهبازی اول 250 سوم 175 سوم 175 دوم 213 یک هشتم 92 905 3
4 تهران محمدپایروند سوم 175 یک چهارم 137 یک چهارم 137 سوم 175 یک چهارم 137 761 4
5 اصفهان پیام نصر یک شانزدهم 55 یک هشتم 92 سوم 175 634 5
6 تهران آرمین زکی زاده یک هشتم 92 سوم 175 یک شانزدهم 55 یک چهارم 137 یک چهارم 137 596 6
7 گیلان حسن متقی یک چهارم 137 یک چهارم 137 یک هشتم 92 558 7
8 یزد علی فقیه خراسانی یک شانزدهم 55 یک هشتم 92 یک چهارم 137 یک هشتم 92 سوم 175 551 8
9 تهران امیرحسین نورعلیان یک هشتم 92 یک چهارم 137 یک چهارم 137 513 9
10 خراسان رضوی سعید بابیانی یک چهارم 137 یک شانزدهم 55 10

 

رنکینگ بزرگسالان آقایان / دونفره

 

ردیف

استان

نام و نام خانوادگی

مرحله دوم سال 97 زنجان

امتیاز

مرحله سوم سال 97 گنبدکاووس

امتیاز

مرحله اول سال 98 اراک

امتیاز

مرحله دوم سال 98 قم

امتیاز

مرحله سوم سال 98 یزد

امتیاز

جمع کل امتیازها

رتبه کل

2

تهران

امیرحسین نورعلیان

دوم

213

سوم

175

سوم

175

دوم

213

یک هشتم

92

868

1

عرفان شاه حسینی

1

کرمانشاه

صدرا صادقی

اول

250

اول

250

سوم

175

سوم

175

1025

زنجان

علیرضا قاسمی

2

3

کردستان

رضا شهبازی

غ

0

غ

0

دوم

213

اول

250

اول

250

713

3

مهران شهبازی

4

سیستان و بلوچستان

محمد مهدی میرشکاری

یک هشتم

92

یک چهارم

137

یک هشتم

92

سوم

175

یک چهارم

137

633

4

صالح سنگتراش

یک هشتم

6

اصفهان

محمد بهارزاده

یک هشتم

92

یک چهارم

137

یک هشتم

92

غ

0

413

5

مهرپویا مجتبایی

5

سیستان و بلوچستان

امیر پاهنگ

یک هشتم

92

یک چهارم

137

امید مرادی

یک چهارم

7

تهران

محمد یوسفی

غ

0

یک چهارم

137

یک سی و دوم

21

یک چهارم

137

387

7

سهند برازنده

8

گلستان

مسعود پیروزی

غ

0

اول

250

یک چهارم

137

غ

0

8

زنجان

محمدرضا باقری

9

اصفهان

پیام نصر اصفهانی

یک چهارم

137

یک هشتم

92

یک چهارم

137

366

9

تهران

آرمین زکی زاده

10

گلستان

هادی آشتیانی

یک سی و دوم

21

یک هشتم

92

یک شانزدهم

55

یک شانزدهم

55

360

10

رنکینگ بزرگسالان آقایان / یکنفره

دانلود فایل آذر ماه 

رنکینگ بزرگسالان آقایان / دونفره

دانلود فایل آذر ماه