اربعین حسینی تسلیت باد

  • اخبار مهم
Image

اربعین است و جهان یکسره هیأت شده است
حرم یار مهیای زیارت شده است
تو که حق به مددش کرده نصیب
یاد ما باش که دلم یکسره ویران شده است . . .
اربعین حسینی تسلیت و تعزیت باد

فدارسیون بدمینتون