اعضای کمیته داوران فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران منصوب گردیدند

  • اخبار مهم - استانی - برجسته‌شده - کمیته داوران
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، طی احکام جداگانه توسط دکتر پوریا ریاست فدراسیون بدمینتون، اعضای کمیته داوران فدراسیون منصوب گردیدند.

لازم به ذکر است پیش از این جناب آقای رضا روشن امید به عنوان ریاست کمیته داوران و جناب آقای مصطفی عرب به عنوان دبیر کمیته داوران منصوب شده بودند.

سرکار خانم زهرا رحمتی حق نژاد

سرکار خانم منصوره السادات جارچیان

سرکار خانم هرمین آرمین مهر

سرکار خانم سعیده حکیم آرا

جناب آقای ابوالفضل مهاجر بختیاری

جناب آقای علیرضا الهاکی

جناب آقای محمد حسن حسین زاده

جناب آقای محسن عمرانی

جناب آقای محمدرضا کبیری

جناب آقای سید امید مقدس زاده

جناب آقای منصور سجادیان