اعلام فدراسیون جهانی در مورد مسابقات گزینشی المپیک

  • اخبار مهم - ویژه

طبق اعلام  فدراسیون جهانی بدمینتون bwf، امتیازاتی که بازیکنان در سال گذشته در مسابقات تعین شده توسط فدارسیون جهانی در راه سهمیه المپیک کسب نمودند حفظ می شود و زمان جدید برای کسب امتیازات از هفته اول تا هفته هفدهم سال 2021 می باشد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، در حال حاضر مسابقاتی که در سال 2020 در تقویم فدارسیون جهانی برنامه ریزی گردیده است تاثیری در ارتقاء رنکینگ جهانی جهت کسب سهمیه المپیک ندارد . لازم به ذکر است ، همچنین فدراسیون جهانی اعلام نموده است مسابقاتی که در سال 2020 کنسل گردیده است طبق همان زمان برنامه زمان بندی در سال 2021 انجام می گردد