اولین جلسه کمیته داوران در سال 1403

  • اخبار مهم - کمیته داوران
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون اولین جلسه کمیته داوران در سال 1403، روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه ساعت 9 صبح در محل فدراسیون بدمینتون تشکیل می گردد.

ارائه ی گزارش عملکرد کمیته داوران در سال 1403، بررسی برگزاری دوره ی سرداوری، برنامه ریزی جلسه هماهنگی مدرسین داوری از جمله مهمترین دستورات جلسه به شمار می رود.

نفرات دعوت شده به جلسه عبارت اند از:

خانم ها: زهرا رحمتی حق نژاد، منصوره السادات جارچیان، هرمین آرمین مهر، سعیده حکیم آرا، آقایان: رضا روشن امید، ابوالفضل مهاجر بختیاری، مصطفی عرب، علیرضا الهاکی، محمد حسن حسین زاده، محسن عمرانی، محمدرضا کبیری، سید امید مقدس زاده و مصور سجادیان