اولین جلسه کمیته داوران فدراسیون بدمینتون بصورت انلاین در سال جاری برگزار شد

  • اخبار مهم - برجسته‌شده - کمیته داوران
Image

اولین جلسه کمیته دوران  فدراسیون بدمینتون در سال جاری ( 1399 ) بصورت آنلاین به ریاست آقای دکتر محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون و با حضور اعضای کمیته داوران در ساعت 10 صبح روز دوشنبه  بیست و ششم خرداد ماه در محل فدراسیون برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، در این نشست نخست آقای دکتر پوریا ضمن خیر مقدم به اعضای کمیته داوران آرزوی موفقیت روزافزون برای آنان ، اظهار داشت : امید است که با همدلی و همکاری اعضای کمیته داوران بتوانیم برنامه های تدوین شده را با وجود ویروس کرونا که انشالله هر چه زودتر این ویروس از جامعه گذر نماید را به نحو مطلوبی به پایان برسانیم .

سپس اعضای کمیته داوران در مورد دستور جلسه نظرات خود را در خصوص نحوه برگزاری دوره های ارتقاء در دو بخش تئوری و عملی ونحوه بررسی برگزاری دوره های داوری درجه سه بصورت آنلاین به گفت و گو پرداختند .
 در ادامه اعضای کمیته داوران در خصوص مسائل داوری و مسابقات بحث و تبادل نظر کردند و در پایان این جلسه آنلاین هریک از اعضای کمیته داوران نقطه نظرات خود را بیان نمودند.
اولین نشست اعضای کمیته داوران فدراسیون بدمینتون بصورت انلاین با جمع بندی مسائل مطرح شده به کار خود پایان داد.
اعضای کمیته داوران فدراسیون بدمینتون متشکل از آقایان علیرضا الهاکی، ابوالفضل مهاجر ، محسن عمرانی، مصطفی عرب،محمد حسین حسین زاده، حمید رضا چگینی، مهدی صفاری پور، اصغر یوسفی یگانه،سید امید مقدس زاده، رضا روشن امید، مجتبی طائی ، خانم ها دکتر فریبا مددی ، منصوره السادات جارچیان ، زهرا رحمتی حق نژادمی باشند .