ایران رسما میزبان نخستین دوره فیوچرز سریز بین‌المللی جام خزر شد

  • اخبار مهم - ویژه
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، مرداد ماه امسال رقابت های بدمینتون رده های سنی زیر 15 و 17 آسیای میانه به میزبانی کشور تاجیکستان برگزار شد. به موازات برگزاری این رقابت ها اجلاس روسای آسیای میانه نیز برپا شد. دکتر محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون ایران و نائب رئیس آسیا نیز به نمایندگی از ایران در اجلاس روسای آسیای میانه شرکت کرد و در حضور جاسم نائب رئیس فدراسیون جهانی پیشنهادات متعددی را ارائه داد. یکی از این پیشنهادات برگزاری رقابت های بین المللی بدمینتون موسوم به جام خزر در یکی از شهرهای ساحلی ایران بود که در همان اجلاس به صورت شفاهی مورد موافقت دیگر روسای منطقه و نائب رئیس جهانی قرار گرفت و در ادامه نیز محمدرضا پوریا در هفته های بعد از آن پیگیری های لازم را جهت میزبانی و برگزاری رقابت ها انجام داد.

اکنون نیز میزبانی ایران برای این رویداد بزرگ بین المللی تحت عنوان « فیوچرز سریز بین المللی جام خزر» از سوی فدراسیون جهانی و فدراسیون آسیا مورد تایید قرار گرفته است تا به این ترتیب یکی از شهرهای ساحلی ایران در سال 2024 میزبان نخستین دوره رقابت‌ها باشد.

ایران پیش از این میزبان دو رویداد بین‌المللی دیگر هم بود. رقابت‌های بین‌المللی فجر که جز رقابت‌های معتبر بدمینتون جهان است هر ساله در ایران برگزار میشود. از پنج سال پیش تاکنون نیز ایران میزبانی رقابت های سریز جوانان را نیز بر عهده دارد. فیوچرز سریز بین المللی جام خزر نیز سومین رویدادی خواهد بود که به میزبانی ایران برگزار خواهد شد.

یکی از شهرهای ساحلی استان های گیلان و یا مازندران میزبان نخستین دوره فیوچرز سریز بین المللی جام خزر است. شهر محمودآباد واقع در استان مازندران نخستین شهری است که برای میزبانی این رویداد بزرگ و بین المللی اعلام آمادگی کرده است اما هنوز میزبان قطعی این رقابت ها مشخص نیست اما به هرحال برگزاری نخستین دوره فیوچرز سریز بین المللی جام خزر در سال 2024 قطعی و به تقویم رقابت های بین المللی بدمینتون در ایران اضافه شده است.

با موافقت فدراسیون های بدمینتون آسیا و جهان، ایران رسما میزبان نخستین دوره رقابت‌های فیوچرز سریز بین المللی جام خزر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، مرداد ماه امسال رقابت های بدمینتون رده های سنی زیر 15 و 17 آسیای میانه به میزبانی کشور تاجیکستان برگزار شد. به موازات برگزاری این رقابت ها اجلاس روسای آسیای میانه نیز برپا شد. دکتر محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون ایران و نائب رئیس آسیا نیز به نمایندگی از ایران در اجلاس روسای آسیای میانه شرکت کرد و در حضور جاسم نائب رئیس فدراسیون جهانی پیشنهادات متعددی را ارائه داد. یکی از این پیشنهادات برگزاری رقابت های بین المللی بدمینتون موسوم به جام خزر در یکی از شهرهای ساحلی ایران بود که در همان اجلاس به صورت شفاهی مورد موافقت دیگر روسای منطقه و نائب رئیس جهانی قرار گرفت و در ادامه نیز محمدرضا پوریا در هفته های بعد از آن پیگیری های لازم را جهت میزبانی و برگزاری رقابت ها انجام داد.

اکنون نیز میزبانی ایران برای این رویداد بزرگ بین المللی تحت عنوان « فیوچرز سریز بین المللی جام خزر» از سوی فدراسیون جهانی و فدراسیون آسیا مورد تایید قرار گرفته است تا به این ترتیب یکی از شهرهای ساحلی ایران در سال 2024 میزبان نخستین دوره رقابت‌ها باشد.

ایران پیش از این میزبان دو رویداد بین‌المللی دیگر هم بود. رقابت‌های بین‌المللی فجر که جز رقابت‌های معتبر بدمینتون جهان است هر ساله در ایران برگزار میشود. از پنج سال پیش تاکنون نیز ایران میزبانی رقابت های سریز جوانان را نیز بر عهده دارد. فیوچرز سریز بین المللی جام خزر نیز سومین رویدادی خواهد بود که به میزبانی ایران برگزار خواهد شد.

یکی از شهرهای ساحلی استان های گیلان و یا مازندران میزبان نخستین دوره فیوچرز سریز بین المللی جام خزر است. شهر محمودآباد واقع در ساری نخستین شهری است که برای میزبانی این رویداد بزرگ و بین المللی اعلام آمادگی کرده است اما هنوز میزبان قطعی این رقابت ها مشخص نیست اما به هرحال برگزاری نخستین دوره فیوچرز سریز بین المللی جام خزر در سال 2024 قطعی و به تقویم رقابت های بین المللی بدمینتون در ایران اضافه شده است.