با صدور حکمی از سوی محمدرضا پوریا؛ مهدوی‌نیا رئیس شورای کمیته پارابدمینتون شد 

  • اخبار مهم - ویژه
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، طی حکمی از سوی محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون ایران، اسماعیل مهدوی نیا به عنوان رئیس شورای کمیته پارابدمینتون بدمینتون انتخاب شد و امروز حکم خود را دریافت کرد. 
اسماعیل مهدوی نیا پیش از این به مدت هشت سال ریاست هیئت بدمینتون استان گلستان را بر عهده داشت ضمن اینکه دو دوره نیز رئیس کمیته پارابدمینتون ایران بود. وی یک دوره هم عضو هیئت رئیسه فدراسیون بدمینتون است. 
مهدوی‌نیا به عنوان عضو هیئت رئیسه بیمه ایران امروز چهارشنبه نوزدهم مهر ماه حکم جدید خود را از دکتر محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون ایران دریافت کرد.