برگزاری وبینار آموزشی براي سرداوران جهانی و آسیایی توسط بدمینتون آسیا

  • اخبار مهم - کمیته داوران - ویژه
Image

وبینار باز آموزی سر داوری برای سرداوران آسیایی و جهانی از روز سه شنبه مورخ 18 آذرماه به مدت پنج روزدر حال برگزاری می باشد .
به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، ابتدا آقای چن شن رئیس کمیته داوران آسیا و آقای سودها کار دبیر کمیته داوران آسیا و مدرس جهانی که حضور چند ساله در مسابقات دهه فجر ایران را دارا می باشد، ضمن خوش آمدگویی به شرکت کنندگان هدف از برگزاری این وبینار آموزشی را وظایف سرداوران قبل از مسابقات ،حین مسابقات، بعد از مسابقات بیان نمودند.
لازم به ذکر است، خانم دکتر مددی نایب رئیس فدراسیون و خانم حق نژاد از کشورمان در این وبینار آموزشی که توسط مدرسین جهانی آقایان انتولی ، گریش ،آجیت، دیوید و خانم ها ناهاتای برگزار می گردد شرکت نموده اند