برگزاری چهارمین جلسه کمیته استعدادیابی آقایان فدراسیون بدمینتون

  • اخبار مهم - استانی - برجسته‌شده - کمیته استعدادیابی
Image

به گزارش روابط عمومی فدارسیون بدمینتون چهارمین جلسه کمیته استعدادیابی آقایان به صورت وبینار برگزار گردید.

در این جلسه گزارش مسئولین مناطق مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

از آنجا که مسابقات مناطق به صورت منظم در بهمن ماه برگزار گردیده است ارزیابی بازیکنان مستعد به صورت نفر به نفر در این جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین برگزاری اردوهای مناطق وهمچنین رده های سنی مشخص گردید.

این جلسه که به ریاست آقای نصرتی دبیر فدراسیون بدمینتون و با حضور تمام اعضا در روز دوشنبه 8 اسفندماه از ساعت 16 برگزار شد به مدت 4 ساعت به طول انجامید. در پایان برنامه و چشم انداز سال 1402 مشخص شد و مسابقات رده های سنی ، مناطق استعدادیابی، ارزیاب های هر منطقه، چگونگی برگزاری اردوها و همچنین خروجی اردوهای استعدادیابی به تفصیل مورد بررسی و گفت و گو قرار گرفت.

لازم به ذکر است تا پایان سال 1401 مرحله اول اردوهای مناطق برگزار خواهد شد.