تاریخچه فدراسیون

  • برگه ها

تاریخچه فدراسیون

 

تاریخچه فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران

با ورود كارشناسان نفتي انگليسي به ايران بدمينتون به كشورما راه يافت البته اين شروع منحصراً درمناطق نفت خيزجنوب و براي پركردن اوقات فراغت كارشناسان بود كه درنهايت كارمندان  ايراني شركت نفت هم دراين رهگذربه اين ورزش علاقمند شدند. اين رشته ورزشي پس ازخروج كارشناسان به دست فراموشي سپرده شد تا اينكه ميزباني بازي هاي آسيايي را درسال 1353 (1974) تقبل نمودند، چون رشته بدمينتون يكي از رشته هاي اين بازي ها بود. دراين راستا سازمان تربيت بدني درسال 1351 فدراسيون بدمينتون را تأسيس نمود.

ازآنجايي كه اين رشته ورزشي درايران هنوزناشاخته ونوپا بود مسئولين امرجهت  راه اندازي وشروع صحيح اين رشته ازكشورهندوستان مربي صاحب نامي به نام ديپوگوش را به همكاري دعوت كردند. وي درمدت 5 سال اقامت درايران به كارآموزش و تعليم بدمينتون اشتغال داشت. اولين مسابقه غيررسمي اين رشته ورزشي درسال 1351 بين تيمهاي تهران و خوزستان برگزارشد كه تهران پيروزميدان اين ديداربود. درسال 1352 اولين مسابقات قهرماني كشوربه صورت رسمي درتهران باشركت 4تيم برگزارشدونهايت عناوين قهرماني را به ترتيب : تهران- خوزستان و اصفهان كسب نمودند.تيم ملي بدمينتون ايران درسال 1353(1974) براي اولين باردربازي هاي آسيايي تهران شركت و بين 13تيم شركت كننده به مقام هشتم دست يافت.

اولين رئيس فدراسيون ايران آقاي اميرنويدي بود كه تا سال 1356 دراين سمت انجام وظيفه نمود. ازسال 1356 تا 1358 اين رشته ورزشي توسط كميته بدمينتون اداره مي شد ودرسال 1358 فدراسيون بدمينتون دوباره تأسيس شد واعضای آن بصورت انتخابي مشخص شدند، عبارت بودند ازآقايان اسماعيل كدخدا زاده، منوچهرياوري، مرتضي مداحي، داريوش فروغي، غلامحسين يزدانپناه، محمد شاه حسيني و حسين خودي (نماينده سازمان تربيت بدني). درسال 1360 مسئولين فدراسيون مجدداً ازطرف رئيس سازمان تربيت بدني منصوب شدند واين روند تا كنون ادامه داشته ورؤساي فدراسيون به شرح زير بوده است:

1360 منوچهرياوري

1363-1361 رضاحمزه لو

1365-1363 محمدحسن عالمي

1366-1365 غلامحسين نوريان

1368 تا سال 1388 دكترمهدي كرباسيان

از سال 1388 تاکنون دکتر محمدرضا پوریا

هرسال مسابقات رنکینگ، قهرماني كشوربه صورت تيمي و انفرادي (يكنفره ودونفره) در رده هاي مختلف سني (خردسالان-نوجوانان-جوانان-بزرگسالان وپيشكسوتان)، مسابقات پارا بدمینتون، مسابقات ساحلی و همگانی و مسابقات باشگاهي(لیگ برتر، لیگ یک، لیگ دو) زیر نظر فدراسیون بدمینتون برگزارمي گردد.