تقدیر از کارمند نمونه فدراسیون بدمینتون

  • اخبار مهم - مسئولین فدراسیون - ویژه

سرکار خانم باقری مسئول دبیرخانه فدراسیون بدمینتون به عنوان کارمند نمونه فدراسیون در سال 1399 انتخاب شدند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ج.ا‌.ا با توجه به تلاش‌های سرکار خانم باقری در پیشبرد امور فدراسیون و همچنین تعامل با هیئت های سراسر کشور از سوی هیئت رئیسه فدراسیون به عنوان کارمند نمونه سال ۱۳۹۹ انتخاب گردیدند. امروز شنبه 23 مردادماه 1400 جناب اقای دکتر پوریا از ایشان تقدیر نمودند و لوح یادبودی از طرف ریاست فدراسیون بدمینتون به ایشان اهدا شد. دراین برنامه جناب آقای فرشاد نصرتی دبیر فدراسیون و سرکار خانم دکتر کاریزی مسئول روابط بین الملل فدراسیون حضور داشتند.