تقدیر و تشکر فدراسیون بدمینتون از آقای بابک لریجانی پیشکسوت بدمینتون

  • اخبار مهم - مسئولین فدراسیون - ویژه
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه اعضای هیئت رئیسه فدراسیون بدمینتون به همراه کادر اجرایی فدراسیون در ضیافتی که از سوی  آقای محمد فرجی نایب رئییس فدراسیون تدارک دیده شده بود شرکت نمودند.
این ضیافت به مناسبت تقدیر و تشکر از آقای بابک لریجانی ریاست هیئت بدمینتون شهرستان محلات ، پیشکسوت رشته بدمینتون و همچنین کسب کرسی نائب رئیسی آسیا توسط دکتر پوریا و ریاست سرکار خانم مددی بر کمیته بانوان و عضویت در هیئت رئیسه آسیا، توسط آقای فرجی تدارک دیده شده بود.
آقای لریجانی در سال گذشته کمک های شایانی به بدمینتون کشور از جمله برگزاری اردوهای ملی، برگزاری مسابقات کشوری و همچنین کمک های مادی و معنوی به بدمینتون در سراسر کشور داشتند، که توسط هیئت رئیسه فدراسیون بدمینتون از ایشان تقدیر و تشکر انجام گرفت.