تقدیر و تشکر فدراسیون جهانی ازدکتر پوریا و دکتر مهدی انوری

  • اخبار مهم - کمیته فضای باز - مسئولین فدراسیون

فدراسیون جهانی طی ایمیلی به فدراسیون ایران از زحمات مدیران  فدراسیون در زمان کرونا و برنامه ریزی در داخل کشور و منطقه تشکر و قدرانی کرد .

 متن پیام رودریگو مدیر  توسعه جهانی به شرح ذیل می باشد .

آقای دکتر پوریا و دکتر مهدی انوری

از این فرصت برای ارائه برنامه بدمینتون در فضای باز بسیار سپاسگزارم ، باعث خوشحالی برای ما بود که ارائه جلسه ای با همکاران و مخاطبین منطقه شما داشتیم امیدوارم که این کشورها را به انجام برنامه های جدید ترغیب نماید .

همچنین ایشان اعلام نمودند فایل پی دی اف را که در جلسه ارائه گردیده بود،در اختیار شرکت کنندگان قرار داده و فیلمهایی که امکان پخش نداشته است را مشاهده نمایند  .

با احترام

رودریگو

مدیر توسعه جهانی