تیم های فینالیست دونفره پسران دومین دوره مسابقات بین المللی سریز جوانان مشخص شدند

  • اخبار مهم - استانی - تیم‌های ملی - مسابقات - ویژه

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون پنج شنبه 15 بهمن ماه در ادامه ی مسابقات بین المللی سریز جوانان در قسمت پسران فینالیست های بخش دونفره مشخص شدند. نتایج به شرح زیر می باشد: تیم علی حیاتی و محمد زرچی 2   تیم محمد باقری و یاسین طلایی 0 تیم حاج ملک و امیرحسین حسنی 2 تیم فرهان جویدی و محمدرضا مینا 0 بدین ترتیب تیم های دو نفره زرچی و حیاتی  و  حاج ملک و حسنی به فینال دو نفره دومین دوره ی مسابقات بین المللی سریز جوانان راه یافتند.