دکتر رنگرز سرپرست دفتر توسعه های پایه و استعداد یابی وزرات ورزش و جوانان درفدراسیون بدمینتون حضور یافت

  • اخبار مهم - برجسته‌شده - کمیته استعدادیابی - مسئولین فدراسیون

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، اقای دکتر حسن رنگرز و آقای انصاری و اقای رحمانیون از مسئولین دفتر توسعه های پایه و استعداد یابی وزرات ورزش و جوانان در فدارسیون بدمینتون حضور یافتند و با آقای دکتر پوریا ریاست محترم فدراسیون دیدار کردند. در این جلسه خانم مددی نایب رئیس فدارسیون و آقای فرشاد نصرتی دبیر فدراسیون پیرامون برگزاری المپیاد ورزشی و حضور فدارسیون بدمینتون به گفتگو پرداختند .

در ابتدا جلسه آقای دکتر رنگرز از اهمیت برگزاری این المپیاد در رده نوجوانان در کشور فردمودند: فدارسیون بدمینتون جز فدارسیونهای برتر در مسابقات المپیاد ورزشی و استعدادیابی در سالهای گذشته بوده است  .

آقای دکتر پوریا ریاست محترم فدراسیون نیزاز اقای دکتر رنگرز برای برگزاری و برنامه ریزی المپیاد ورزشی و برنامه استعدادهای ورزشی فدراسیون های  تشکر و قدرانی نمودند .