رئیس و اعضاء کمیته فضای باز فدراسیون بدمینتون منصوب شدند

 • اخبار مهم - برجسته‌شده - کمیته فضای باز - مسئولان کمیته ها

طی حکمی از سوی دکتر پوریا ریاست فدراسیون بدمینتون آقای مهدی امیرفخریان به عنوان رئیس کمیته فضای باز فدراسیون بدمینتون منصوب شد .

    اعضای کمیته فضای باز :

 1. آقای مهدی امیرفخریان( رئیس)
 2. آقای مهندس مصطفی خادم ( عضو و مسئول فضای ساحلی)
 3. آقای ابراهیم راضی(عضو و مسئول فضای چمنی)
 4. آقای مهندس میثم پورکریمان( عضو و مسئول فضانی آسفالتی و خاکی)
 5. آقای محمدرضا ابوقداره ( نایب رئیس)
 6. آقای سیدحسین رضوی (عضو)
 7. آقای سیروس چراغی (عضو)
 8. آقای غلامعباس دهنوی (عضو)
 9. آقای مرتضی شحنه (عضو)
 10. آقای برات وثوقی (عضو)
 11. آقای سیامک احمدی (عضو)
 12. آقای علی پنجه باشی (عضو)
 13. سرکار خانم هما اسماعیلی (عضو)
 14. سرکار خانم اشرف الساادات رضوی (عضو)
 15. سرکار خانم معصومه پیرمرادی (عضو)