راه اندازی شاتل تایم همگانی توسط فدراسیون جهانی بدمینتون

  • اخبار مهم - برجسته‌شده - مسئولین فدراسیون
Image

فدراسیون  جهانی بدمینتون یک کمپین را تحت عنوان شاتل تایم همگانی راه اندازی نموده است .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، در این کمپین از نمایند گان چند کشور آسیایی که در زمینه ترویج شاتل تایم فعالیت مطلوب داشته اند، جهت عضویت در کمپین فوق برای در اختیار گذاشتن تجارب و برنامه ریزی دراین زمینه  دعوت بعمل امده است . طی نامه ای که از سوی کمیته  توسعه بدمینتون آسیا دریافت گردیده است بدمینتون آسیا 6نماینده کشورآسیایی را که در این زمینه فعایت گسترده و مطلوبی داشته اند به فدراسیون جهانی معرفی نموده است که نمایندگان این کشورها به شرح ذیل می باشند .

 1 – آقای گالکو زولباتار از کشور مغولستان

2 – خانم فریبا مددی از کشور ایران

3 – اقای علی کزما از کشور لبنان

4 – آقای دورجی از کشور بوتان

5 – اقای یان جیل از کشور فیلپین

6 – آقای عزیزبیگ از کشور ازبکستان

لازم به ذکر است، افراد فوق در زمان تعین شده از سوی فدارسیون جهانی طی مصاحبه ای تجربیات و برنامه های خود را در زمینه توسعه شاتل تایم ارائه خواهند داد .