راه یافتگان به مرحله نیمه نهایی یک نفره پسران مسابقات بین المللی سریز جوانان مشخص شدند

  • اخبار مهم - استانی - تیم‌های ملی - مسابقات - ویژه

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون امروز پنج شنبه 14 بهمن ماه در دومین روز از مسابقات بین المللی سریز جوانان راه یافتگان به مرحله نیمه نهایی یک نفره مشخص شدند. نتایج بدست آده به شرح زیر می باشد: سابرامانیان از هند 2 فرهان جویدی 0 حاج ملک 2  احمدی 1 حیاتی 2  یوسفی 0 زرچی0     حسنی2 بدین ترتیب حاج ملک، سابرامانیان از هند، حیاتی و حسنی به مرحله نیمه نهایی دومین دوره ی مسابقات بین المللی سریز جوانان راه یافتند.