روسای چهار کمیته فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند

  • اخبار مهم - برجسته‌شده - پارابدمینتون - کمیته آموزش - کمیته داوران - مسئولان کمیته ها
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون دکتر پوریا طی احکام جداگانه روسای چهار کمیته فدراسیون بدمینتون را منصوب کردند.

روسای کمیته های فنی، آموزش، پارابدمینتون و داوران به شرح ذیل می باشد:

فنی: مرتضی مداحی

آموزش: سید بهادر زکی زاده

پارابدمینتون: ابوالفضل مهاجر بختیاری

داوران: رضا روشن امید

دکتر پوریا در متن احکام ضمن آرزوی موفقیت برای فرد منصوب شده، هماهنگی با مسئولین فدراسیون و همچنین داشتن برنامه ی سالانه در جهت تقویم فدراسیون بدمینتون را از وظایف لاینفک روسای کمیته ها دانستند. ایشان همچنین ارائه گزارش عملکرد ماهانه در جهت پیش برد بهتر برنامه ها لازم دانستند.