روسای کمیته های تحقیقات و پژوهش و اقتصادی و بازاریابی فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند

  • اخبار مهم - برجسته‌شده - مسئولان کمیته ها
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون دکتر پوریا طی احکام جداگانه روسای کمیته های تحقیقات، پژوهش و اقتصادی، بازاریابی فدراسیون بدمینتون را منصوب کردند.

روسای کمیته های تحقیقات، پژوهش و اقتصادی، بازاریابی  به شرح ذیل می باشد:

تحقیقات و پژوهش: مهدی انوری

اقتصادی و بازاریابی: بابک لریجانی

دکتر پوریا در متن احکام ضمن آرزوی موفقیت برای فرد منصوب شده، هماهنگی با مسئولین فدراسیون و همچنین داشتن برنامه ی سالانه در جهت تقویم فدراسیون بدمینتون را از وظایف لاینفک روسای کمیته ها دانستند. ایشان همچنین ارائه گزارش عملکرد ماهانه در جهت پیش برد بهتر برنامه ها لازم دانستند