روسای کمیته های فضای چمنی، ساحلی و آسفالتی فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند

  • برجسته‌شده - کمیته فضای باز - مسئولان کمیته ها
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون دکتر پوریا طی احکام جداگانه روسای کمیته های چمنی، ساحلی و آسفالتی فدراسیون بدمینتون را منصوب کردند.

روسای کمیته های چمنی، ساحلی و آسفالتی به شرح ذیل می باشد:

چمنی: ابراهیم راضی

ساحلی: مصطفی خادم

آسفالتی: میثم پورکریمان

دکتر پوریا در متن احکام ضمن آرزوی موفقیت برای فرد منصوب شده، هماهنگی با مسئولین فدراسیون و همچنین داشتن برنامه ی سالانه در جهت تقویم فدراسیون بدمینتون را از وظایف لاینفک روسای کمیته ها دانستند. ایشان همچنین ارائه گزارش عملکرد ماهانه در جهت پیش برد بهتر برنامه ها لازم دانستند