روسای کمیته های مسابقات و فضای باز فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند

  • اخبار مهم - برجسته‌شده - کمیته فضای باز - مسابقات
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون دکتر پوریا طی احکام جداگانه روسای کمیته های فضای باز و مسابقات فدراسیون بدمینتون را منصوب کردند.

روسای کمیته های فضای باز و مسابقات به شرح ذیل می باشد:

مسابقات: سید امید مقدس زاده

فضای باز: مهدی امیرفخریان

دکتر پوریا در متن احکام ضمن آرزوی موفقیت برای فرد منصوب شده، هماهنگی با مسئولین فدراسیون و همچنین داشتن برنامه ی سالانه در جهت تقویم فدراسیون بدمینتون را از وظایف لاینفک روسای کمیته ها دانستند. ایشان همچنین ارائه گزارش عملکرد ماهانه در جهت پیش برد بهتر برنامه ها لازم دانستند.