روسای کمیته های همگانی و لیگ و باشگاه های فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند

  • اخبار مهم - برجسته‌شده - مسئولان کمیته ها - کمیته همگانی
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون دکتر پوریا طی احکام جداگانه روسای کمیته های همگانی و لیگ و باشگاه های فدراسیون بدمینتون را منصوب کردند.

روسای کمیته های همگانی و لیگ و باشگاه ها به شرح ذیل می باشد:

همگانی: علی الهاکی

لیگ و باشگاه ها: مصطفی عرب

دکتر پوریا در متن احکام ضمن آرزوی موفقیت برای فرد منصوب شده، هماهنگی با مسئولین فدراسیون و همچنین داشتن برنامه ی سالانه در جهت تقویم فدراسیون بدمینتون را از وظایف لاینفک روسای کمیته ها دانستند. ایشان همچنین ارائه گزارش عملکرد ماهانه در جهت پیش برد بهتر برنامه ها لازم دانستند