رئیس و اعضای کمیته استعدایابی آقایان فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند

  • اخبار مهم - مسئولان کمیته ها - ویژه

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون طی احکامی جداگانه از سوی دکتر پوریا ریاست فدراسیون بدمینتون، رئیس و اعضایکمیته استعدادیابی آقایان فدراسیون بدمینتون منصوب گردید.

باتوجه به تفکیک کمیته استعدایابی بانوان و آقایان، ریاست فدراسیون بدمینتون طی حکمی آقای حسن بزرگزاد سرمربی تیم ملی پارابدمینتون، از پیشکسوتان و قهرمانان این رشته در استان اصفهان و تیم ملی و همچنین عضو کمیته پژوهش فدراسیون را به ریاست کمیته استعدایابی آقایان فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. 

1_حسن بزرگزاد (رئیس)

2_علیرضا اشرفی (زنجان)

3_ بابک محمود پور (آذربایجان غربی)

4_علی چراغی نیک (یزد)

5_ غلامعباس دهنوی (خوزستان)

6_مجید زرچی (خراسان رضوی)

7_علی واحدی (تهران)

8_سعید افسری (بوشهر)

9_ ناصر محمدی (کرمان)