سرکار خانم دکترفریبا مددی نایب رئیس فدراسیون بدمینتون و دکتر انوری رئیس کمیته پژوهش فدراسیون بدمینتون به عضویت کمیته های فدراسیون آسیا انتصاب گردیدند

  • اخبار مهم - برجسته‌شده - مسئولین فدراسیون
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون سرکار خانم دکتر فریبا مددی نایب رئیس فدراسیون بدمینتون به مدت دو سال عضو کمیته مالی فدراسیون آسیا انتصاب گردید.   همچنین از سوی فدراسیون آسیا دکتر مهدی انوری رئیس کمیته پژوهش  فدراسیون بدمینتون به مدت دو سال به عنوان عضو کمیته پارابدمینتون آسیا انتصاب گردید. متن نامه دبیر کل آسیا آقای موسی ناشید در ذیل آمده است.

خانم فریبا مددی

عضو کمیته مالی

انتصاب به عنوان عضو کمیته مالی

بدمینتون آسیا مایل است که انتصاب شما به مدت دو سال از تاریخ 4 خرداد 1398 تا 3 خرداد 1400 را تایید نماید.

در طول دوره انتصاب خود ، در صورت هرگونه سوال لطفا در تماس با دبیرکل آقای موسی و مدیر ارشد بخش عملیاتی آقای ساوو تردیدی نکنید.

ما از داشتن شما به عنوان عضوی از بدمینتون آسیا خوشنودیم و اطمینان داریم که هیئت رئیسه نیز بسیار از تجربیات گرانبهای شما بهره خواهند برد.

سپاس برای حمایت مستمر شما و مشتاق همکاری با شما می باشیم.

با احترام

دبیر کل

موسی ناشید

 

دکتر مهدی انوری

عضو کمیته پارابدمینتون

انتصاب به عنوان عضو کمیته پارابدمینتون

بدمینتون آسیا مایل است که انتصاب شما به مدت دو سال از تاریخ 4 خرداد 1398 تا 3 خرداد 1400 را تایید نماید.

در طول دوره انتصاب خود ، در صورت هرگونه سوال لطفا در تماس با دبیرکل آقای موسی و مدیر ارشد بخش عملیاتی آقای ساوو تردیدی نکنید.

ما از داشتن شما به عنوان عضوی از بدمینتون آسیا خوشنودیم و اطمینان داریم که هیئت رئیسه نیز بسیار از تجربیات گرانبهای شما بهره خواهند برد.

سپاس برای حمایت مستمر شما و مشتاق همکاری با شما می باشیم.

با احترام

دبیر کل

موسی ناشید .