شروع انتخابی تیم ملی جوانان پسران در کمپ تیم های ملی

  • اخبار مهم - برجسته‌شده - تیم‌های ملی - مسابقات

چهارشنبه 10 آذرماه انتخابی تیم ملی جوانان پسران در کمپ تیم های ملی آغاز شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون انتخابی تیم ملی جوانان پسران امروز چهارشنبه 10 آذرماه در کمپ تیم های ملی آغاز شد این مسابقات لغایت 12 آذرماه ادامه دارد و نفرات برتر به تیم ملی راه پیدا خواهند کرد. در جدول مقدماتی 16 بازیکن در 4 گروه حضور دارند و از هر گروه یک بازیکن به جدول اصلی راه پیدا می کند. جدول اصلی در 4 گروه 4 نفره تشکیل شده است که از هر گروه دو بازیکن صعود می کند.