فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

  • اخبار مهم - کمیته فرهنگی

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو

کار جهان و خلق جهان جمله درهم است

فرارسيدن ايام تاسوعا و عاشورای حسينی كه يادآور رشادت‌ها و مظلوميت‌های خاندان پاک رسالت است، به عموم ملت ايران و همه آزادگان و شيفتگان حق، فضيلت و عدالت در سرتاسر جهان به ویژه خانواده بزرگ بدمینتون تسليت می‌گويیم.