مرتضی مداحی بعنوان مسئول کمیته مربیان فدراسیون بدمینتون منصوب گردید

  • اخبار مهم - کمیته مربیان - مسئولین فدراسیون

طی حکمی از سوی آقای دکتر محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون ، مرتضی مداحی  بعنوان مسئول کمیته مربیان این فدراسیون به شرح حکم ذیل منصوب گردید .

جناب آقای مرتضی مداحی

با سلام

احتراماٌ، با توجه به سوابق، تجربه و تخصص حضرت عالی در امر ورزش بدمینتون، جنابعالی بعنوان مسئول کمیته مربیان فدراسیون بدمینتون” منصوب می گردید .

امید است ضمن هماهنگی با اعضاء فدراسیون و سایر کمیته ها درآموزش مربیان رشته بدمینتون موفق باشید .

لازم به ذکر است ،آقای مرتضی مداحی از بازیکنان سابق تیم ملی و سالها بعنوان سر مربی و مربی تیم های ملی و همچنین بعنوان رئیس کمیته آموزش و مربیان ،عضو هیت ريسه فدراسیون وسالها عضو هیت علمی دانشگاه خوارزمی کرج نیز بوده است