مسئولان کمیته های استعدادیابی ، مسابقات ، پیشکسوتان و باشگاههای فدراسیون بدمینتون منصوب شدند

  • کمیته استعدادیابی - مسابقات - ورزشی
Image

طی احکامی از سوی آقای دکتر محمدرضا پوریا رییس فدراسیون بدمینتون ،  مسئولان کمیته های استعدادیابی ، مسابقات ، پیشکسوتان و باشگاهها منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، آقای محمود انصاری بعنوان مسئوول کمیته استعدادیابی ، آقای ابوالفضل مهاجربختیاری بعنوان مسئول کمیته پیشکسوتان ، آقای سیدامید مقدس زاده بعنوان مسئول کمیته مسابقات و آقای مصطفی عرب بعنوان مسئول سازمان لیگ و باشگاه های فدراسیون بدمینتون منصوب شدند. آقای محمود انصاری از پیشکسوتان ورزش بدمینتون ، مربی اسبق تیم ملی بدمینتون ، مسئول کمیته پیشکسوتان ، عضو کمیته فنی فدراسیون و ریاست هیات بدمینتون استان زنجان را در کارنامه خود دارد. آقای ابوالفضل مهاجر بختیاری مسئول اسبق کمیته داروان ، دبیر سابق فدراسیون بدمینتون و مشاور عالی فدراسیون بدمینتون در حال حاضر را در کارنامه خود دارد. آقای مصطفی عرب مسئول اسبق کمیته مسابقات و مسوول سازمان لیگ باشگاهها را در کارنامه خود دارا می باشد . همچنین آقای امید مقدس زاده دبیر کمیته مسابقات ، داور بین المللی و آسیایی و از بازیکنان سابق بدمینتون کشور می باشند.