مسئولین اجرایی و کمیته‌ها

  • برگه ها
تصویر عنوان نام و نام خانوادگی شماره تماس ایمیل
Flowers
کمیته فنی مرتضی مداحی - -
  کمیته تیم‌های ملی علی شفیعی - -
Flowers
کمیته آموزش سید بهادر زکی زاده - bahador.zakizadeh@gmail.com
  کمیته داوران  رضا روشن امید - -
Flowers
کمیته فرهنگی فریبا مددی - -
Flowers
کمیته باشگاهها مصطفی عرب - -
Flowers
کمیته مسابقات سید امید مقدس زاده - omid.mgz@gmail.com
  مسول امور بانوان   - -
Flowers
روابط بین الملل مینا کاریزی - -
Flowers
روابط عمومی علی فرجی - -
      - -
Flowers
مسول دفتر حوزه ریاست علی اصغر احمدی لطیف - -
Flowers
مسول دبیرخانه پریسا باقری - -
  کمیته پارابدمینتون ابوالفضل مهاجر - -
  کمیته پیشکسوتان داریوش فروغی - -
  کمیته استعدادیابی حسن بزرگزاد - -
Flowers
کمیته فضای باز مهدی امیرفخریان - -
Flowers
کمیته مربیان غلامحسین مینایی - -
Flowers
کمیته انضباطی محمد فرجی - -
  کمیته پزشکی دکتر هما عابدی فر - -
  کمیته روانشناسی دکتر لاله سامع - -
Flowers
کمیته تحقیقات و پژوهش دکتر مهدی انوری - -
Flowers
کمیته همگانی علیرضا الهاکی - -