مسئولین اجرایی و کمیته‌ها

  • برگه ها

 

تصویر عنوان نام و نام خانوادگی شماره تماس ایمیل
کمیته فنی مرتضی مداحی - -
  کمیته تیم‌های ملی علی شفیعی و فریبا جلالیان جوادپور - -
کمیته آموزش سید بهادر زکی زاده - bahador.zakizadeh@gmail.com
  کمیته داوران  رضا روشن امید - -
کمیته فرهنگی فریبا مددی - -
کمیته باشگاهها مصطفی عرب - -
کمیته مسابقات سید امید مقدس زاده - omid.mgz@gmail.com
  مسول امور بانوان اعظم محمدی - -
روابط بین الملل مینا کاریزی - -
روابط عمومی هیلدا حسینی خواه  - -
  تدارکات و پشتیبانی  علی حقی - -
مسول دفتر حوزه ریاست علی اصغر احمدی لطیف - -
مسول دبیرخانه پریسا باقری - -
  کمیته پارابدمینتون ابوالفضل مهاجر - -
  کمیته پیشکسوتان داریوش فروغی - -
  کمیته استعدادیابی حسن بزرگزاد و سیمین مهدوی - -
کمیته فضای باز مهدی امیرفخریان - -
کمیته مربیان غلامحسین مینایی - -
کمیته انضباطی محمد فرجی - -
  کمیته پزشکی دکتر هما عابدی فر - -
  کمیته روانشناسی دکتر لاله سامع - -
کمیته تحقیقات و پژوهش دکتر مهدی انوری - -

کمیته همگانی

امور استانها

علیرضا الهاکی

علی فرجی

- -