مسابقات بین المللی فجر 69

  • اخبار مهم - تیم‌های ملی - مسابقات

اولین دوره مسابقات بین المللی فجر ایران – تهران کشورهای شرکت کننده : 4 چین ، اتریش ،پاکستان و ایران بازیکنان تیم ملی ایران : حسن بزرگزاد ، رضا شریفی ، نادر اسکندانی ، مرتضی ولی دروی ، بهادر زکی زاده ، منصور مبینی، محمد نسیمی ، غلامحسین عابدزاده ، منیرالدین بیروتی، شهرام عربی ، بهرام عربی ، ، مجید بیگدلی ، فرهنگ ساعی ، محمد فغفوری سهراب حسینی نژاد و غلامرضا یزدانپناه مربیان : مرتضی مداحی قهرمان: چین