مسابقات بین المللی فجر 70

  • اخبار مهم - تیم‌های ملی - مسابقات
دومین دوره مسابقات بین المللی فجر ایران – تهران   کشورهای شرکت کننده : 6 ایتالیا ، اتریش ، هند ، مجارستان ، آذربایجان و ایران   بازیکنان تیم ملی ایران : بهادر زکی زاده ، مرتضی ولی دروی ، علی شفیعی ، منصور شکوری ، محمد نسیمی ، منصور مبینی ، بهرام عربی ، شهرام عربی ، رضا هاشمی ، صادق کرباسی ، نادر اسکندانی ، رضا شریفی مربیان : مرتضی مداحی   قهرمان: