مسابقات بین المللی فجر 72

  • اخبار مهم - تیم‌های ملی - مسابقات
چهارمین دوره مسابقات بین المللی فجر ایران – یزد کشورهای شرکت کننده : 7 چین ، مالزی ، آذربایجان ، ایتالیا ، ارمنستان ، یونان   و ایران   بازیکنان تیم ملی ایران :   مربیان : مرتضی مداحی   نفرات برتر یک نفره آقایان : قهرمان: اسماعیل صمد از مالزی نایب قهرمان : مرتضی ولی دروی از ایران سوم مشترک : مجید بیگدلی از ایران و رانش نازان از مالزی   نفرات برتر دونفره آقایان : قهرمان : لی چی لیونگ و کوبر هوک از مالزی نایب قهرمان : زی واشا و شاشر نیو از چین سوم مشترک : مرتضی ولی دروی و شفیعی از ایران رانش نازان و بونگ چنگ فو از مالزی