مسابقات بین المللی فجر 74

  • اخبار مهم - تیم‌های ملی - مسابقات

ششمین دوره مسابقات بین المللی فجر ایران – شیراز کشورهای شرکت کننده : 7 سوریه ، آذربایجان ،ارمنستان ، قزاقستان ، چین ، هند و ایران بازیکنان تیم ملی ایران : صادق کرباسی ، بهادر زکی زاده ، ابراهیم رازی ، ابوالفضل عسکری ، مجید بیگدلی ، داریوش اسکندری ، افشین بزرگزاده، غلامرضا لشکری ، علی چراغی نیک ، حمید نسیمی ، محمدرضا مطیع ، علی کاوه ، مرتضی ولی دروی ، بهرام عربی ، امیر هوشنگ آل بویه ، علیرضا شفیعی وعلی اصغر عدل مند مربیان : مرتضی مداحی نفرات برتر یک نفره آقایان : قهرمان: نایب قهرمان : سوم مشترک : نفرات برتر دونفره آقایان : قهرمان : چانگ مینگ و زیانک جول از چین   نایب قهرمان : بهادر زکی زاده و علیرضا شفیعی از ایران   سوم مشترک : دلمیشریف از قزاقستان و چن هونگ از چین افشین بزرگزاده و محمد رضا مطیع از ایران