مسابقات بین المللی فجر 75

  • اخبار مهم - تیم‌های ملی - مسابقات

هفتمین دوره مسابقات بین المللی فجر ایران – تهران کشورهای شرکت کننده : 5 قزاقستان ، ترکمنستان ، آذربایجان ، ارمنستان و ایران بازیکنان تیم ملی ایران : حمید نسیمی ، سید بهادر زکی زاده ، علیرضا شفیعی ، مرتضی ولی دروی ، بهرام عربی ، صادق کرباسی ، منصور شکوری ، منصور مبینی ، افشین بزرگزاده ، محمد گلکار ، حامد شبانیان ، آرش عبدالمحمدیان ، علی جوادی ، علی چراغی نیک ، گرگان و علی شاه حسینی ، محمدرضا مطیع و فرهاد مبینی مربی : مرتضی مداحی نفرات برتر یک نفره آقایان : قهرمان: مرتضی ولی دروی   نایب قهرمان : علی رضا شفیعی سوم مشترک :  سید بهادر زکی زاده نفرات برتر دونفره آقایان : قهرمان : سید بهادر زکی زاده و علیرضا شفیعی از ایران   نایب قهرمان : منصور مبینی و مرتضی ولی دروی از ایران   سوم مشترک : محمد گلکار و افشین بزرگزاده از ایران