مسابقات بین المللی فجر 76

  • اخبار مهم - تیم‌های ملی - مسابقات

هشتمین دوره مسابقات بین المللی فجر ایران – زنجان کشورهای شرکت کننده : 8 امارات ، پاکستان ، ارمنستان ، گرجستان ، ترکمنستان ، آذربایجان ، نیوزلند و ایران بازیکنان تیم ملی ایران : سید بهادر زکی زاده ، مرتضی ولی دروی ، حمید نسیمی ، علیرضا شفیعی ، منصور شکوری ، افشین بزرگزاده ، محمد گلکار ، مرتضی خدمتی ، داریوش اسکندری ، جلال اسکندری ، آرش عبدالمحمدیان ، علی شاه حسینی ، حامد شبانیان ، رحمان گرگان و سعید شیخی مربی : مرتضی مداحی نفرات برتر یک نفره آقایان : قهرمان: مرتضی ولی دروی نایب قهرمان : حمید نسیمی سوم مشترک : افشین بزرگزاده ، منصور شکوری نفرات برتر دونفره آقایان : قهرمان : سید بهادر زکی زاده و علیرضا شفیعی از ایران نایب قهرمان : افشین بزرگزاده و مرتضی ولی دروی از ایران   سوم مشترک : مرتضی خدمتی و داریوش اسکندری از ایران منصور شکوری و حمید نسیمی از ایران