مسابقات بین المللی فجر 77

  • اخبار مهم - استانی - تیم‌های ملی - مسابقات

نهمین دوره مسابقات بین المللی فجر ایران – تهران کشورهای شرکت کننده : 6 ارمنستان ، ترکمنستان ، آذربایجان ، کویت ، پاکستان و ایران بازیکنان تیم ملی ایران : سید بهادر زکی زاده ، علیرضا شفیعی ، افشین بزرگزاده ، رضا روشن امید ، سلیمانی ، ناصر زاده ، کاوه مهرابی ، علی شاه حسینی ، آرش عبدالمحمدیان ، سعید شیخی ، صادق کرباسی ، غلامرضا باقری ، جلال اسکندری ، مرتضی خدمتی مربی : مرتضی مداحی نفرات برتر یک نفره آقایان  : قهرمان: سید بهادر زکی زاده از ایران نایب قهرمان : افشین بزرگزاده از ایران سوم مشترک : صادق کرباسی و علیرضا شفیعی از ایران نفرات برتر دونفره آقایان : قهرمان : علی شاه حسینی و افشین بزرگزاده از ایران نایب قهرمان : سید بهادر زکی زاده و علیرضا شفیعی از ایران   سوم مشترک : مرتضی خدمتی و آرش عبدالمحمدیان از ایران غلامرضا باقری و جلال اسکندری از ایران