مسابقات بین المللی فجر 78

  • اخبار مهم - تیم‌های ملی - مسابقات

دهمین دوره مسابقات بین المللی فجر ایران – تهران کشورهای شرکت کننده : 5 ارمنستان ، آذربایجان ، بحرین ، قزاقستان و ایران بازیکنان تیم ملی ایران: صادق کرباسی ، افشین بزرگزاده ، آرش عبدالمحمدیان ، علی شاه حسینی ، غلامرضا باقری ، مهدی کریمی ، سعید شیخی ، کاوه مهرابی و امید یوسفی کنعانی مربی : مرتضی مداحی نفرات برتر یک نفره آقایان  : قهرمان: صادق کرباسی از ایران نایب قهرمان : افشین بزرگزاده از ایران سوم مشترک : رضا روشن امید و غلامرضا باقری از ایران نفرات برتر دونفره آقایان : قهرمان : علی شاه حسینی و افشین بزرگزاده از ایران نایب قهرمان : رضا روشن امید و آرش عبدالمحمدیان از ایران سوم مشترک : صادق کرباسی و غلامرضا باقری از ایران مهدی کریمی و کاوه مهرابی از ایران